Zagadki geograficzne. Rozgrzewka na początek lekcji. Do powtórki miejscownika. Poziom A1

7,99 

Opis

Materiał składa się z 20 zagadek geograficznych, napisanych językiem odpowiednim dla poziomu A1.3. Studenci powinni odpowiadać, wykorzystując formy miejscownika.

 

Jak używać?

> studenci mogą losować wycięte karteczki, czytać zawarte na nich informację i próbować odgadnąć, o jaki kraj chodzi, lub wytypować inną osobę z grupy, który ma odpowiedzieć na pytanie “Gdzie on/ona jest?”.

> na koniec można poprosić studentów, aby sami napisali podobny, krótki tekst i poprosili grupę o odgadnięcie, jaki kraj mają na myśli.

Korzyści:

> dodatkowy, interesujący materiał na lekcji

> powtórka miejscownika

> zagadki zmuszające do myślenia

> prowokacja do stworzenia własnego, krótkiego tekstu opisującego wybrany kraj

PRZYKŁAD:

 

Zagadki geograficzne